Find work with the help of yoocan

Job Offer

3/19/2019 7:45:54 AM


משרד החינוך

Job Location: Jerusalem, Israel
Scope of job: Full Time

תיאור התפקיד: ביצוע תשלומים לספקים ולגופים נתמכים, בהתאם להוראות החוק, התכ"ם, הנחיות החשב הכללי וחוזה ההתקשרות, ומעבירם לאישור הממונים. בדיקת הוראות תשלום והעברתן לאישור הממונים. הפקת שיקים לצורכי תשלום, מנהל רישום ומבצע מעקב אחר תשלומי השיקים. ביצוע בירורים על דרישות תשלום מול יחידות המשרד ומול הספקים או הקבלנים או נותני השירותים. ניהול מעקב אחר ניצול סעיפי התקציב והתקנות של המשרד, טרם אישור התשלום, ובמקרה הצורך עורך בירורים מול היחידה לפיקוח תקציבי. הפקת דוחות ושאילתות בהתאם לדרישת הממונה, לצורך ניהול מעקבים שוטפים ואיתור תשלומים חריגים. ניהול דוחות ממוחשבים לצורך ביצוע מעקב על תשלומי המשרד/יחידת הסמך, בהתאם לצורך ולהוראות הממונים. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים. דרישות המשרה: השכלה: השכלה תיכונית ) 12 שנות לימוד( וסיום קורס כספים וחשבונות או תעודה בהנהלת חשבונות סוג 3 .)*( לחילופין, בעל השכלה אקדמית )תואר ראשון( בכלכלה, או במנהל עסקים, או בחשבונאות, או רואה חשבון מוסמך ע"י מועצת רו"ח. )*(הכשרות מקבילות הנערכות על ידי גופים אחרים יאושרו על ידי נציבות שירות המדינה. ניסיון: לבעלי השכלה תיכונית ) 12 שנות לימוד( - 2 שנות ניסיון. לבעלי תואר אקדמי או תעודת הנדסאי/טכנאי מוסמך לא נדרש ניסיון. - ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כפי שמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה נתונים רצויים: הכרת החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום. הכרת מערכת ממוחשבת לניהול תקציב וכספים. ידע ביישומים מורכבים בגיליונות אלקטרוניים. יחסי אנוש מעולים. יכולת הקפדה על פרטים. )**( משרות המשויכות לעיסוק נמצאות במסלול קידום מקצועי, עד לרמת תקן של מרכז/ת, 17-19 בדירוג המנהלי, בכפוף לתנאים מצטברים המפורטים במסלול קידום. משרה לאנשים עם מוגבלויות משרה זמנית למילוי תפקיד בזמן חופשת לידה ניתן לשלוח עד ה 6/3

העבודה נעשית רובה ישיבה, העבודה דורשת תשומת לב לפרטים, ידע בתוכנת אופיס, שליטה בשפה עברית

WELCOME TO YOOCAN

THE GLOBAL COLLABORATIVE COMMUNITY FOR SHARING EXPERIENCES AND KNOWLEDGE BY AND FOR PEOPLE WITH DISABILITIES, SO NO ONE FEELS ALONE.

BY CREATING AN ACCOUNT YOU AGREE TO THE TERMS OF SERVICE ANDPRIVACY POLICY.

Please provide your name to be displayed in the chat room.